Jumaat, 6 Ogos 2010

Sifat-sifat Alunan Nahawand

Sifat-sifat alunan tarannum nahawand
1. Mempunyai pergerakan yang lambat dan berkesan.
2. Mempunyai penyesuaian dengan tabaqah yang tinggi.
3. Mempunyai unsur-unsur yang kehangatan yang menyemarakan.
4. Mempunyai unsur-unsur ketegasan yang menyakinkan.

Peranan Nahawand
1. Menghangatkan persembahan bacaan.
2. menyemarakan jiwa pembaca dan pendengar.
3. Menegaskan mesej ayat yang dibaca.
4. Memantapkan kefasihan sebutan huruf-huruf al-Quran.

NAHAWAND
Sebagaimana keadaannya dengan tarannum yang diwaslahkan dengan Bayyati,
tarannum Nahawand juga tidak terkecuali daripada berlakunya susunan yang
mempunyai dua tempat sambungan yang bersambung pada satu tempat.
Dalam erti kata lain, mana-mana tarannum yang mempunyai angin yang hampir
sama dengan bacaan Nahawand seperti bacaan `Ajam, Rast, Kurdi dan `Iraqi.
Jelasnya, jika berlaku:
(a) Ketegangan pada persembahannya, maka ianya boleh diwaslahkan kepada
tarannum Kurdi atau `Iraqi.
(b) Kelemahan pada persembahannya, maka ianya boleh diwaslahkan kepada
tarannum `Ajam atau Rast.

Tinjauan dari sudut bahasa menunjukkan bahawa perkataan ‘`Ajam’ adalah
berasal dari bahasa Arab yang bermaksud diam, senyap atau individu yang
bukan dari kelompok bahasa sesuatu bangsa, kaum atau puak. Ia juga merujuk
kepada dua pengertian utama dalam bahasa Arab iaitu mereka yang terdiri
daripada bukan bangsa Arab dan bangsa Parsi.
Manakala dari sudut istilah ilmu tarannum pula, Â`AjamÊ atau Â`AjamiÊ
bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang
dipopularkan oleh para Qari dari Hijaz (Makkah) dengan sedikit
pengubahsuaian mengikut suasana budayanya. Kini, tarannum ini dipopularkan
oleh kebanyakan QurraÊ dari Mesir. Namun identiti asalnya (`Ajam iaitu suatu
tempat yang terletak di Parsi) masih lagi dikekalkan.

Tarannum Nawa Asar dan `Ushshaq juga mempunyai angin yang hampir sama
dengan bacaan Nahawand.

Hadis Rasulullah s.a.w

عن أنس قال: سمعت رسول الله یقول: قال الله تعالى: یا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، على ما آان منك، ولا أبالي. یا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك، یا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطایا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة " رواه الترمذي وقال: حدیث حسن صحيح.


Hadis riwayat al-lmam al-Tirmizi. Beliau berkata ia adalah hadis hasan sahih.
Daripada Anas r.a. beliau berkata: Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda:
Allah Ta'ala berfirman: Wahai anak Adam! Selagi mana engkau meminta, berdoa dan mengharapkan
Aku, Aku akan ampunkan apa-apa dosa yang ada pada dirimu dan Aku tidak peduli. Wahai anak
Adam! Seandainya dosa-dosamu banyak sampai mencecah awan langit kemudian engkau memohon
ampun kepadaKu, nescaya Aku akan ampunkan bagimu. Wahai anak Adam! Sesungguhnya engkau,
andainya engkau datang mengadapKu dengan dosa-dosa sepenuh isi bumi, kemudian engkau datang
menghadapKu tanpa engkau mensyirikkan Aku dengan sesuatu, nescaya Aku akan mengurniakan
untukmu keampunan sepenuh isi bumi.
Pengajaran hadis:
(1) Hadis ini menjelaskan betapa besar dan luasnya Rahmat dan belas kesian Allah SWT yang tidak
terbatas bagaikan lautan tidak berpantai.
(2) Allah berjanji akan mengampunkan segala dosa hamba-hambaNya yang berdosa walau berapa
banyak dosa tersebut dengan syarat mereka berdoa, minta ampun dan mengharapkan keampunanNya
dan dengan syarat dia mati dalam lman, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu.
(3) Syirik adalah dosa besar paling dahsyat yang tidak akan diampunkan oleh Allah SWT walaupun
semasa di dunia dia seorang yang baik, beramal soleh dan melakukan banyak kebajikan. Amal soleh
tidak memberi apa-apa erti apabila dihimpunkan berserta syirik. Sebaliknya, orang-orang yang
melakukan dosa yang bertimbun banyaknya, dia masih mempunyai harapan untuk mendapat kurnia dan
pengampunan Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengampun dengan sebab kelebihan imannya.
(4) Hadis ini tidak bertujuan menggalakkan orang-orang mukmin melakukan dosa, sebaliknya ia hanya
menunjukkan peri betapa besar dan luasnya rahmat dan keampunan Allah SWT.__

SEJARAH TARANNUM NAHAWAND

Nahawand dan Sejarah
Perkembangannya

Tinjauan dari sudut bahasa mendapati bahawa perkataan ÂNahawandÊ adalah nama bagi tempat yang terletak di daerah Hamadan, Parsi.

Manakala dari sudut istilahnya pula, ÂNahawandÊ bermaksud nama khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari dari daerah tersebut mengikut citarasa dan sosiobudayanya yang tersendiri.

Menurut sejarah, Nahawand ini adalah merupakan suatu nama tempat di daerah Hamadan yang terletak di negara Parsi atau sekarang dikenali sebagai Iran. Sebenarnya daerah Hamadan adalah sebuah kota yang sangat popular suatu ketika dahulu di mana di sana lahirnya sebuah karya yang terkenal dalam bidang perubatan iaitu al-Qanun Fi al-Tibb yang ditulis oleh Bapa Perubatan, iaitu Ibnu Sina atau nama sebenarnya ialah Abu Ali al-Husayn bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina.

Sebagaimana berlaku perubahan dan pengubahsuaian terhadap beberapa tarannum seperti Husayni dan Kurdi, tarannum Nahawand juga tidak terlepas daripada perubahan ini. Perkara ini berlaku hasil daripada pengubahsuaian para QurraÊ dari Mesir yang mengubahnya mengikut selera budaya mereka. Walau bagaimanapun identiti asalnya iaitu alunan rentak irama Nahawand masih lagi dikekalkan.

Selasa, 3 Ogos 2010

TARANNUM YANG DIWASLAH DENGAN
BAYYATI
Perkataan `WaslahÊ berasal dari perkataan Arab yang bermaksud susunan yang
mempunyai dua tempat sambungan yang bersambung pada satu tempat.
Adapun tarannum yang diwaslahkan dengan Bayyati bermaksud jenis-jenis
tarannum lain selain Bayyati yang selari dan berseiring dengan bacaannya.
Dalam erti kata lain, mana-mana tarannum yang mempunyai angin yang hampir
sama dengan bacaan BayyatiÊ, seperti bacaan Husayni, Kurdi dan `Iraqi.
Jelasnya, jika berlaku:

(a) Ketegangan pada persembahannya, maka ianya boleh diwaslahkan kepada
tarannum Kurdi atau `Iraqi.
(b) Kelemahan pada persembahannya, maka ianya boleh diwaslahkan kepada
tarannum Husayni dan sebagainya mengikut kemahiran para Qari dan
Qariah itu sendiri.

Pengertian dan Peranannya
Perkataan ÂHusayniÊ adalah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari wazan
(asas pertimbangan asal perkataan) Husn yang bermaksud cantik, anggun dan
indah.
Manakala dari sudut istilah ilmu tarannum pula, ÂHusayniÊ bermaksud nama
khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh
para Qari dari Hijaz (Makkah). Namun, alunannya telah diubah suai oleh para
Qari dari Mesir mengikut perkembangan semasa sehingga sekarang.
Tuan Haji Muhammad Yusuf Kedondong (salah seorang guru tarannum yang
berasal dari Kelantan) berpendapat bahawa:
„Sesungguhnya laungan azan oleh Saidina Bilal bin Rabah r.a. di Masjid Nabawi
adalah melalui alunan tarannum Husayni. Maka bersempena nama keturunan
Saidina Bilal iaitu al-Husayni (Bilal bin Rabah al-Habshi al-Husayni), maka
diambil nama tersebut dan dilabelkan sebagai salah satu jenis-jenis tarannum al-
Quran‰.
Mengikut pendapat al-Shaykh Dr. Ahmad Nu`ayna`, salah seorang pakar
tarannum dari Mesir yang menyatakan bahawa tarannum al-Husayni ini adalah
merupakan bahagian kecil daripada tarannum Bayyati sama seperti al-Shuri, al-
Khiyari dan al-Asli. Sila lihat pembahagian Bayyati dalam Rajah 4.3.

Sifat-sifat alunan tarannum husayni
1. Mempunyai pergerakan yang aktif dan bersemangat.
2, Mempunyai kesesuaian dengan tabaqah yang tinggi.
3. Mempunyai unsur ketengangan dan ketegasan.
4. Mempunyai unsur rancangan dan galakan.

Peranan dan tugasan tarannum husayni
1. Memantapkan persembahan bacaan.
2. Merancang tarannum berikutnya.
3. menhangatkan persembahan bacaan.
4. Memantapkan kefasihan sebutan huruf-huruf al-Quran.
5. Melahirkan kemukjizaqtan al_quran.

Kurdi: Pengertian dan Peranannya
Perkataan ÂKurdiÊ adalah nama satu bangsa dari rumpun bangsa Arab yang
tinggal di kawasan yang terletak di Asia Tengah iaitu antara negara Turki, Iran
dan Iraq.
Manakala dari sudut istilah ilmu tarannum pula, ÂKurdiÊ bermaksud nama
khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh
para Qari dari bangsa Kurdi mengikut suasana kebudayaan bangsa tersebut.
Kemudian, alunannya telah diubahsuai dan dipopularkan oleh para Qari dari
Mesir dan diterima pakai oleh masyarakat sekarang. Namun dewasa ini amalan
dan penghayatan melalui tarannum Kurdi semakin berkurangan.

Di antara sifat-sifat alunan Tarannum al-Kurdi
Sifat-sifat alunan tarannum al-Kurdi
1. Mempunyai gerak lambat yang berkesan
2. Mempunyai kelembutan yang meresap jiwa.
3.Mempunyai kesederhanaan dan ketenangan.
4. Mempunyai kesesuaian dengan tabaqah sederhana.
5. Menunjukkan permohonan, penceritaan dan dialog.
Peranan dan tugasan tarannum Kurdi seakan-akan sama dengan tarannum
Bayyati. Di antara peranan dan tugasan tarannum Kurdi

Peranan dan tugasan tarannum `Iraqi
1. Melahirkan ketenangan jiwa.
2. Menenangkan ketegangan persembahan.
3. Menyempurnakan mesej al-Quran.
4. Memantapkan kefasihan sebutan huruf-huruf al-Quran.
5. Melahirkan kemukjizaqtan al_quran.

`Iraqi: Pengertian dan Peranannya
Perkataan Â`IraqiÊ adalah nama satu bangsa dari rumpun bangsa Arab yang
terletak di Asia Tengah iaitu bersempadanan antara negara Arab Saudi, Kuwait
dan Iran.
Manakala dari sudut istilah ilmu tarannum pula, Â`IraqiÊ bermaksud nama
khusus bagi suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh
para Qari dari Negara Iraq mengikut suasana kebudayaan bangsa tersebut yang
mempunyai persamaan dengan budaya para Qari dari Hijaz. Kemudian,
alunannya telah diubahsuai dan dipopularkan oleh para Qari dari Mesir dan
diterima pakai oleh masyarakat sekarang. Walau bagaimanapun identiti asalnya
(rentak alunan `Iraqi) masih lagi dikekalkan.


Peranan dan tugasan tarannum `Iraqi
1. Melahirkan ketenangan jiwa.
2. Menenangkan ketegangan persembahan.
3. Menyempurnakan mesej al-Quran.
4. Memantapkan kefasihan sebutan huruf-huruf al-Quran.
5. Melahirkan kemukjizaqtan al_quran.

Ahad, 1 Ogos 2010

TARANNUM BAYYATI

PENGENALAN

Terdapat pendapat yang menyatakan bahawa Tarannum Bayyati adalah ibu bagi
alunan seni lagu atau maqam tarannum yang terdapat dalam bacaan al-Quran.
Ini kerana fungsi maqam ini adalah sebagai pembuka dan penutup rentak dan
irama kepada sesuatu persembahan bacaan al-Quran. Di Malaysia, amalan
bacaan para Qari dan Qariah masa kini telah mempopularkan bacaan al-Quran
dengan susunan tarannum yang tertentu di samping meletakkan tarannum
Bayyati sebagai maqam pertama yang bertindak sebagai pembuka atau
permulaan persembahan.

SEJARAH TARANNUM BAYYATI
Berikut adalah tiga faktor utama dalam sejarah tarannum bayyati.
Definisi Bayyati dan Sejarah Perkembangannya
Tinjauan dari sudut bahasa mendapati bahawa perkataan ÂBayyatiÊ adalah
berasal dari bahasa Arab yang diambil dari wazan (asas pertimbangan asal
perkataan) baytun yang bermaksud rumah atau tempat kediaman.
Manakala dari sudut istilahnya pula, ÂBayyatiÊ bermaksud nama khusus bagi
suatu jenis alunan tarannum atau maqamat yang dipopularkan oleh para Qari
dari Tanah Arab khususnya dari Mesir.
Tarannum Bayyati mula diperkenalkan di Malaysia atau dahulunya dikenali
sebagai Tanah Melayu kira-kira pada tahun 1940-an iaitu selari dengan
permulaan perkembangan tarannum lahjah Arab Misri. Di antara faktor
tersebarnya seni tarannum khususnya maqam Bayyati di Tanah Melayu ketika
itu adalah penghijrahan pelajar Melayu bagi melanjutkan pengajian dalam
bidang pengajian Islam di Universiti al-Azhar, Mesir. Ini kerana setelah tamat
pengajian mereka di sana, sebilangan daripada pelajar ini bukan sahaja pulang
dengan segulung ijazah bahkan membawa bersama mereka pelbagai jenis ilmu
dan fikrah khususnya dalam bidang tarannum al-Quran. Kemudian tugas
mereka di tanah air sendiri adalah mengajar dan menyebarkan ilmu tersebut
kepada masyarakat umum. Perkara ini telah berterusan sehingga sekarang.
Kesan daripada tersebar luasnya tarannum Bayyati di Malaysia khususnya, ia
menjadikan tarannum ini sangat popular dan jika sesuatu persembahan bacaan
al-Quran tidak memasukkan tarannum ini, maka dirasakan seumpama masakan
yang tidak cukup perisanya. Oleh itu, keistimewaan tarannum Bayyati ini adalah
seumpama menu utama dalam bidang ilmu tarannum dan ia boleh diibaratkan
sebagai pembuka selera bagi pencinta tarannum al-Quran.

Sifat-sifat alunan tarannum bayyati
1. Mempunyai kelmbutan disamping ketegasan.
2. Mempunyai sesuaian dengan tabaqat sederhana.
3 Mempunyai harmunian dan ketenangan.
4. Bersesuaian dengan tarannum pemnukaan dan penutup.
Justifikasi daripada mengenal sifat-sifat alunan tarannum Bayyati adalah suatu
perkara yang amat penting. Ini kerana kekurangan ilmu dalam mengetahui
selok-belok bacaan ini akan mengundang kesukaran mengawal dan menyusun
harakah-harakahnya dengan baik dan berkemungkinan besar akan kehilangan
punca yang akan menyebabkan terkeluar daripada asas bacaan tarannum ini.
Peranan Bayyati

1. Memantapkan persembahan bacaan.
2. Menjadi Tarannum Pembuka dan Penutup.
3. Menjadi Tarannum pengukur kepada tarannum sesudahny.
4. Memantapkan kefasihan menyebut huruf-huruf al-Quran
5. Melahirkan kemukjizatan al-Quran.
Umumnya, setiap tarannum mempunyai misi sebagai alat penyampai bagi
menghayati isi kandungan al-Quran. Justeru, kepentingan mengetahui peranan
tarannum Bayyati juga adalah salah satu daripada misi dalam sesuatu
persembahan bacaan al-Quran.