Jumaat, 30 September 2011

TAJUK-TAJUK UNTUK ISL SEMESTER 1 TAHUN 2011 Nama Pensyarah : JAMALUDDIN BIN ADAM Jabatan/Unit : JAPIM Kursus : PPG AMBILAN JUN 2011 Kumpulan Diajar :PAI 3, PAI 4 DAN SN 1 Minggu/ Tarikh Topik/Tajuk Jam Interaksi (Seminggu) Catatan PERJUMPAAN PERTAMA 20 JUN - Huraikan konsep, Definisi, Ciri-Ciri dan objektif Tamadun - Bincangkan definisi Tamadun Islam dan Prinsip-Prinsipnya. -Mengapakah sumber Tamadun Islam berpandukan kepada al-Quran dan as-sunnah,akal,penemuan penciptaan baru dan penyempurnaan semula 1 PERJUMPAAN KEDUA 30 JULAI - Apakah kepentingan wujudnya interaksi positif dan negatif antara pelbagai tamadun. -Jelaskan nilai-nilai universal antara Tamadun Nyatakan Teori Kedatangan Islam dalam Tamadun Melayu Apakah kesan pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu 1 PERJUMPAAN KETIGA 20 0G0S - Pilih beberapa orang Tokoh Tamadun Islam - Apakah ciri-ciri pemodenan yang berjaya dilakukan Oleh tokoh-tokoh tersebut PERJUMPAAN KEEMPAT 24 SEP -Huraikan peranan agama Islam dalam membantu pembinaan Tamadun Cina -Tamadun India mempunyai hubungan yang kuat dengan agama dengan contoh-contoh yang jelas. Bincangkan kenyataan ini PERJUMPAAN KELIMA 1 OKT -Dengan melayari Internet sila dapatkan maklumat tentang isu-isu semasa mengenai Tamadun Islam dan Barat -Gariskan 10 prinsip Islam Hadhari dan huraikan 5 daripadanya