Selasa, 6 Oktober 2009

MAKHRAJ-MAKHRAJ HURUF

Makhraj Lidah
Lidah adalah suatu anggota ynag paling penting dan merupakan tempat yang
paling banyak mengeluarkan huruf-huruf. Kesemua huruf-huruf yang keluar
daripada lidah adalah sebanyak 18 huruf yang dibahagikan kepada 10 Makhraj.
Huraiannya adalah seperti berikut:
1. Pangkal Lidah yang bersetentang dengan lelangit atas: Keluar darinya
huruf Qaf ق
2. Pangkal lidah yang bawah sedikit daripada Makhraj Qaf, keluar darinya
huruf Kaf ك
3. Pertengahan Lidah yang bertentangan dengan lelangit atas: Keluar darinya
3 huruf iaitu Jim, Shin dan YaÊ yang berbaris bukan YaÊ Mad dan Lin ج,ش,ي
4. Tepi Lidah sama ada kanan atau kiri yang mengiringi gigi geraham atas. Di
sini keluarnya hufur Dhad ض .
5. Tepi Lidah di sebelah hujung bersetentangan dengan gusi gigi atas. Keluar
di sini huruf Lam ل.
6. Hujung Lidah yang diangkat ke gusi gigi atas. Keluar di sini huruf Nun. ن .
7. Hujung Lidah dan sedikit belakangnya di angkat ke gusi gigi atas iaitu
berhampiran dengan Makhraj Nun. Keluar di sini huruf RaÊ . ر
8. Hujung Lidah bersama pangkal gigi atas hadapan. Keluar di sini huruf TaÊ,
To dan Dal. ت,ط,د

9. Hujung Lidah dan atas gigi bawah hadapan beserta ruangan sedikit antara
hujung lidah dan gigi hadapan. Keluar di sini huruf Sin, Sod dan Zai. س,ص,ز
10. Hujung Lidah bersama hujung gigi-gigi atas hadapan serta mengeluarkan
sedikit hujung lidah. Keluar di sini huruf ThaÊ, Zal dan Zo. ث,ذ,ظ

Lidah mempunyai fungsi yang penting dalam mengeluarkan huruf-huruf al-
Quran sebanyak 15 huruf dari keseluruhan huruf hijaiyyah keluar daripada
anggota lidah. Justeru, gunakanlah lidah sebaiknya untuk menyempurnakan
sebutan huruf-huruf yang keluar darinya.

Dapatkan Mesej Bergambar di Sini

Tiada ulasan:

Catat Ulasan