Rabu, 26 Januari 2011

Tajwid Hukum Mad

مد فَرْق

فغرتين :
بهاس : فرق برمقصود ممبيذاكن. (ممبيذاكن انتارا همزة إستفهام دغن همزة خبرية ).
اصطلاح : همزة وصل يغ براد سبلوم لام التعريف دماسوقي همزة إستفهام، همزة وصل
ترسبوت دتوكركن كفد الف.

خونتوهث :
 سورة الانعام : اية 143-144
 سورة النمل : اية 59 \ يونس اية 59

خارا باخاءن مد فرق :
i. سخارا إبدل :
برمقصود منوكركن دوا همزة منجادي ساتو دغن منوكركن همزة كدوا ياءيت همزة وصل منجادى حروف مد.
ii. سخارا تسهيل :
برمقصود مثبوت همزة كدوا دغن سبوتن دأنتارا همزة دان الف مك سبوتن ايت تيدق منجادي همزة سفنوهث دان تيدق جوض منجادي الف سفنوهث.

حكوم باخاءنث :
i. سخارا إبدال - واجب دباخ دغن قدر انم حركة.
ii. سخارا تسهيل - دباخ تنفا مد.