Selasa, 21 Disember 2010

باب : ميم ساكنة

فغرتين:
ميم ساكنة اياله ميم يغ تيدق برباريس يغ تردافت فد تغه اتاو اخير كلمة.ميم ساكنة برصفة غنة فد باجان يغ كلوار درفد فغكل هيدوغ.

حكوم ميم ساكنة تربهاضي كفد تيض جنيس، ياءيت:-

1. اخفاء شفوي

فغرتين :
بهاس : إخفاء برارتي مثمبوثيكن.
اصطلاح : إخفاء شفوي برمقصود مثمبوثيكن سبوتن ميم ساكنة كتيك برتمو حروف
"ب" يغ برباريس.

خونتوهث :
حروف إخفاء شفوي خونتوه
ب   /   /  

اينفو : سموا حكوم ميم ساكنة دكائيتكن دغن شفوي يغ برمقصود بيبير كران حروف ميم كلوار درفد دوا بيبير.

خارا باخاءنث :
واجب دإدغامكن ميم ساكنة ترسبوت دغن مرغضغكن دوا بيبير مولوت (دبوكاكن سديكيت) دسمفيغ دغوغ يغ سمفورنا دغن قدر دوا حركة سبلوم مثبوت حروف "ب".

2. إدغام مثلين صغير / إدغام شفوي

فغرتين:
دري سضي بهاس إدغام برارتي مماسوقكن. ماناكالا دري سضي اصطلاح إدغام مثلين صغير برمقصود ميم ساكنة يغ برتمو دغن حروف ميم يغ برباريس.

خونتوهث :
حروف إدغام مثلين صغير خونتوه
م   /   /  • 

خارا باخاءنث :
واجب دإدغامكن دغن مرافتكن دوا بيبير مولوت دسمفيغ دغوغ يغ ثات دغن قدر دوا حركة.

اينفو : تندا2 افت دكنل دغن مليهت ميم ساكنة تياد برباريس دان ميم سلفسث برتشديد ( مّ )

3. إظهار شفوي
فغرتين:
بهاس : إظهار برارتي ثات دان ترغ.
اصطلاح : إظهار شفوي برمقصود دإظهاركن ميم ساكنة يغ برتمو دغن حروف2 هجائية سلاءين درفد "م" دان "ب".
خونتوهث :
حروف إظهار شفوي خونتوه حروف إظهار شفوي خونتوه
ء  ض  
ت  ط 
ث  ظ  
ج   ع 
ح   غ  
خ    ف  
د   ق   
ذ   ك 
ر  ل  
ز   ن  •
س  و 
ش  ه 
ص •  • ي  •
خارا باخاءنث :
واجب دإظهاركن (دثاتاكن) بوثي ميم ساكنة تنفا ترفوتوس سوارا دان تنفا دغوغ.