Rabu, 30 September 2009

Tajwid

MAKHRAJ-MAKHRAJ
HURUF

MAKHRAJ-MAKHRAJ HURUF

1 Makhraj Rongga Mulut dan Halkum

Dari sudut bahasa Rongga bermaksud: Sesuatu ruang kosong.
Dari segi istilah: Ruang kosong di dalam mulut dan halkum. Makhraj al-Jauf ini
keluar darinya 3 huruf mad iaitu Alif yang sebelumnya berbaris di atas, Wau
yang berbaris mati dan sebelumnya berbaris di hadapan dan Ya sakinah (berbaris
mati) yang sebelumnya berbaris di bawah. Tiga-tiga huruf mad ini bersama
syarat-syaratnya terkumpul di dalam kalimah نوحيها Makhraj al-Jauf ini dikira
sebagai makhraj muqaddar.
Halkum dari sudut bahasa ialah anggota yang terletak selepas mulut dan ia
merupakan tempat keluarnya nafas serta tempat laluan makanan dan minuman.
Makhraj Halkum ini mempunyai 3 makhraj khas dan setiap satunya mempunyai
2 huruf .
1. Pangkal Halkum: Yang menghampiri ke arah dada Huruf yang keluar di
sisni ialah Hamzah همزة dan Haهاء

أَ إِ أُ بـَــأْ
هـَا هِـي هـُو بَهْ
2. Pertengahan halkum. Huruf yang keluar di sini ialah ÂAin dan Ha.ع & ح

عَا عي ِ عُو بَـعْ
حَ حِ حُ بَـحْ
3. Hujung halkum. Iaitu yang lebih dekat kepada mulut. Huruf yang keluar di
sini ialah Ghain dan KhaÊ. غ & خ.

غَا غي ِغُو بـَغْ
خَا خِي خُو بَـخْ

Tiada ulasan:

Catat Ulasan