Jumaat, 24 Julai 2009

SOALAN KERJA KURSUS P.AL-QURAN MAINOR

Galurkan secara rengkas rukun atau Dhobit bacaan al-Quran

Kriteria Penilaian
Pendahuluan 3 m
Isi
- Huraian rukun
- Dalil-dalil
- Gambarajah dan
grafik
-Rujukan

15 m
Rumusan 2 m
*Perhatian
1. Hantar dalam bentuk "Hard Copy".
2. Tulisan jawi biasa dan saiz font 20 serta satu setengah space
3. Buat dalam 10 muka surat(termasuk grafik dan gambarajah.

SOALAN TUGASAN 2
Pilih dua sumber pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk ICT dan bagaimanakah kedua-duan sumber tersebut membantu kelancaran P&P al-Quran j-QAF.
(20markah)
Kriteria penilaian
Pendahuluan 2 m
Isi
- fakta
- keaslian
- penyampaian termasuk
penggunaan gambarajah
- bahan sokongan termasuk
grafik 15 m
Rumusan 3 m
*Perhatian
1. Hantar dalam bentuk "Hard Copy".
2. Tulisan jawi biasa dan saiz font 20 serta satu setengah space
3. Buat dalam 10 muka surat(termasuk grafik dan gambarajah.

Soalan tugasan

Al-Quran adalah panduan kepada manusia, ianya merangkumi pelbagai aspek semuanya dipelihara oleh Allah namun penulisannya berubah dari zaman Rasulullah s.a.w hingga ke pembukuan mushaf. Bincangkan Rasm Uthmani di zaman tersebut.
Perbincangan hendaklah berdasarkan maklumat dibawah
a) Difinasi Rasm Uthmani ( 2 markah )
b) Kelebihan Rasm Uthmani ( 4 markah )
c) Penulisan di zaman Rasululla- Kaedah al-Wasl dan al-Fasl
- Kaedah penulisan huruf hamzah
- Kaedah Qiratan
( 10 markah ) e) Penutup ( 2 markah )
f) Rujukan ( 2 markah )

Tiada ulasan:

Catat Ulasan