Jumaat, 24 Julai 2009

SOALAN KERJA KURSUS P. ISLAM MAJOR

SOALAN KERJA KURSUS PENDIDIKAN ISLAM MAJOR

Anda dikehendaki menjawap dalam format 'word document' dan dimuat-naik menggunakan attachment dalam ruangan ini.
Jawapan anda boleh ditulis dalam bentuk nota.
Soalan:
Program j-QAF mula dilaksanakan di sekolah kebangsaan bermula tahun 2005. Setelah anda melaksanakan progam ini di sekolah, bincangkan kelebihan dan halangan program ini dalam usaha memperkasakan mata pelajaran Pendidikan Islam.
Catatan :
Jawapan anda berfokus kepada kelemahan dan kekuatan program jQAF .
Soalan:
Program j-QAF mula dilaksanakan di sekolah kebangsaan bermula tahun 2005. Setelah anda melaksanakan progam ini di sekolah, bincangkan kelebihan dan halangan program ini dalam usaha memperkasakan mata pelajaran Pendidikan Islam.
Catatan : Jawapan anda berfokus kepada kelemahan dan kekuatan program jQAF .
RPH adalah aspek yang amat penting sebelum seseorang guru memulakan sesi pengajarannya, nyatakan perkara-perkara penting yang perlu anda ambilkira sebelum menulis RPH. Sila muat naik jawapan anda melalui laman ini.
Pelbagai Pendekatan telah diambil bagi membina sebuah rancangan semester bagi sesuatu mata pelajaran. Setengah guru membuat rancangan semester dalam bentuk carta Gant. Ada dibina berdasarkan satu semester. Lajur yang disediakan juga dalam pelbagai bentuk.
Pada pandangan anda, kenapakah perlunya sebuah rancangan semester dibina sebegitu rupa.
Apakah aspek yang perlu diambil kira sebelum sebuah rancangan semester dibina.
PENILAIAN :
I
1. Penilaian ditakrif sebagai proses mentaksie perubahan tingkahlaku berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif. Penilaian yang dilakukan dengan sempurna membantu murid-murid mengatasi masalah pembelajaran yang telah dikenalpasti diperingkat awal.

a- Terangkan lima kelebihan penilaian kepada guru dan murid !
I
b- Jelaskan perbezaan antara penilaian formatif dan sumatif !
2. Jadual Penentu Ujian (JPU) memainkan peranan yang penting dalam pembinaan sesuatu item ujian dan penilaian. Jelaskan kepentingannya secara ringkas!
3. Berikan penerangan anda mengenai soalan objektif dan soalan subjektif. Terangkan mengenai kelemahan dan kelebihan soalan-soalan tersebut.
I
TAMADUN ISLAM
I
4. Dengan menggunakan borang grafik banding beza, jelaskan perbezaan antara perkembangan pendidikan sebelum dan selepas merdeka di Malaysia.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan