Khamis, 24 Februari 2011

Makhraj dan Sifat Huruf

مخرج حروف

بهاس : تمفت كلوار.
اصطلاح : تمفت كلوار حروف هجائية.

بهاضين مخرج

( باب مخارج الحروف )

مخارج الحروف سبعة عشر * على الذى يختاره مناختبر

فالف الجوف واختاها وهي * حروف مد للهواء تنتهي

ثم لاقص الحلق همز وهاء * ثم لوسطه فعين حاء

ادنا غين خاؤها القاف * اقص اللسان فوق ثم الكاف
اسفل والوسط فجيم اشين يا * والضاد من خافته اذ وليا

الاضراس من ايسر او يمناها * واللام ادناها لمنتهاها

والنون من طرفه تحت اجعلوا * والراء يدانيه لظهر ادخلوا

والطاء والدال وتامنه ومن * عليا الثنايا والصفير مستكن

منه ومن فوق الثنايا السفلى * والظاء والذال وثا للعليا

من طرفيهما ومن بطن الشفه * فالفا مع اطراف الثنايا المشرفة

للشفتين الواو باء ميم * وغنة ومخرجها الخيزشوم

1. عام :
مخرج عموم باضي حروف هجائية مغاندوغي ساتو مخرج خاص اتاو لبيه
1) الجوف (روغض مولوت)
2) الحلق (روغض حلقوم)
3) اللسان (ليده)
4) الشفتان ( دوا بيبير مولوت)
5) الخشيوم ( روغض هيدوغ)

2. خصوص :
مخرج خصوص باضي ستياف حروف هجائية
فالف الجوف واختاها وهي * حروف مد للهواء تنتهي

1. الجوف : (روغض مولوت) ياءيت مخرج باضي حروف مد( ا ، و ، ي)

ثم لاقص الحلق همز وهاء * ثم لوسطه فعين حاء

ادنا غين خاؤها القاف * اقص اللسان فوق ثم الكاف

2. الحلق : (روغض حلقوم) ياءيت مخرج باضي حروف2 حلقي دان تربهاضي
كفد تيض:
أ‌. فغكل حلقوم ( ء ، ه )
ب‌. تغه حلقوم ( ح ، ع )
ت‌. هوجوغ حلقوم ( غ ، خ )

اقص اللسان فوق ثم الكاف
اسفل والوسط فجيم اشين يا * والضاد من خافته اذ وليا

الاضراس من ايسر او يمناها * واللام ادناها لمنتهاها

والنون من طرفه تحت اجعلوا * والراء يدانيه لظهر ادخلوا

والطاء والدال وتامنه ومن * عليا الثنايا والصفير مستكن

منه ومن فوق الثنايا السفلى * والظاء والذال وثا للعليا


3. اللسان : (ليده)
أ‌. فغكل ليده دأغكت كللاغيت لمبوت كلوار درفداث حروف (ق).
ب‌. فغكل ليده دأغكت كللاغيت لمبوت سلفس مخرج كلوار درفداث (ك).
ت‌. فرتغهن ليده دأغكت كللاغيت كرس كلوار درفداث (ج، ش، ي).
ث‌. بهاضين تفي ليده دباوا كضراهم اتس كانن اتاو كيري اتاو كدواث سكالي كلوار درفداث حروف (ض).
ج‌. هوجوغ ليده دأغكت كللاغيت كرس دباوا كضوسي ضيضي اتس كلوار درفداث (ل).
ح‌. هوجوغ ليده دأغكت كهوجوغ للاغيت بردكتن ضوسي اتس كلوار درفداث ( ن) مخرجث لبيه دكت دغن مخرج (ل).
خ‌. هوجوغ ليده دأغكت كضوسي ضيضي دفن اتس كلوار درفداث حروف (ر).
د‌. هوجوغ ليده دباوا كفغكل ضيضي درفد اتس كلوار درفداث حروف (د ، ت ، ط).
ذ‌. تفي ليده دأغكت كللاغيت تتافي تيدق اد فنكنن يغ قوات دضوسي كلوار درفداث حروف ( ز، س، ص ).
ر‌. هوجوغ ليده دان دوا ضيضي دفن اتس كلوا درفداث ) ظ ، ذ ، ث).

من طرفيهما ومن بطن الشفه * فالفا مع اطراف الثنايا المشرفة

للشفتين الواو باء ميم

4. الشفتان : (دوا بيبير مولوت)
أ‌. فروت بيبير مولوت باوه برسام هوجوغ ضيضي دفن اتس كلوار درفداث حروف (ف).
ب‌. دوا بيبير مولوت كلوار درفداث حروف (ب، م، و(.

وغنة ومخرجها الخيزشوم
5. الخيشوم (روغض هيدوغ) اياث مخرج باضي غنة / دغوغ.صفة حروف

بهاس : سسواتو يغ براد فد ساتو2 ذات سام اد حسي سفرتي فوتيه، هيتم اتاو معنوي سفرتي عَالمَ، عاديل دان سباضايث.
اصطلاح : علمو تجويد اياله كأداءن يغ ترجادي كفد مان2 حروف كتيك ملفظكن فد مخرجث سفرتي برلالو نفس فد حروف مهموسة دان سباليقث.

بهاضين صفة2 حروف

( باب الصفات )

صفاتها جهر ورخو مستفل * منفتح مصمته والضاد قل

مهموسها ( فحثه شخص سكت)* شديدها لفظ ( اجد قط بكت )

وبين رخو والشديد ( لن عمر )* وسبع علو (خص ضغط قظ) حصر

وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة * و( فر من لب) الحروف المذلقه

صفيرها صاد وزاي سين * قلقلة ( قطب جد ) واللين

واو ياء سكنا وانفتحا * قبلهما والانحراف صححا

في اللام والرا وبتكرير جعل * وللتفشى الشين ضاد استطل

1


. صفة2 حروف يغ برلاونن

1) الهَمَس :
سوارا يغ لمه كران لمهث تكنن حروف فد مخرجث مثببكن نفس تروس برلالو برساماث. حروف (سكتفحثه شخص).

2) الجَهْر :
لاون باضي الهمس، ياءيت ترغ دان جلس بوثي سوارا كتيك برلفظ دغن حروف-حروفث دغن سبب برلاكو فنكنن سوارا فد مخرجث. حروفث سلاءين درفد حروف الهمس دأتس.

3) الشِدَّة :
ياءيت سوارا يغ كرس دان كمس كران قواتث تكنن حروف فد مخرجث. حروف -حروفث اياله (أجد قط بكت).

4) الرَخَاوَة :
لاون باضي الشدة ياءيت سوارا ضمبور دان لمه كران لمهث تكنن حروف فد مخرج. سوارا ايت تروس برلالو دسببكن لوغضرث تكنن حروف فد مخرج. حروفث اياله (خذ قث حظ فض شوص زي ساه).

5) الإستِعلاء :
ياءيت منيغضيكن ليده كللاغيت كتيك برلفظ دغن حروف -حروفث. حروف -حروفث اياله (خص ضغط قظ).

6) الإستِفَال :
لاون باكي الإستعلاء، ليده تيدق تراغكت كتيك ممبوثيكن حروف-حروفث. حروف -حروفث اياله (أنشر حديث علمك سوف تجهر بذا).


7) الإطبَاق :
ياءيت بهاضين تفي ليده ملغكوغ دان ملكت كللاغيت كتيك ممبوثيكن حروف -حروفث. حروف -حروفث اياله (صضطظ).

8) الإنفِتَاح :
لاون باضي الإطباق. ياءيت دغن مرغضغكن تفي ليده دري للاغيت كتيك برلفظ دغن حروف -حروفث. حروف-حروفث اياله (من أخذ وجد سعة فزكا حق له شرب غيث).

9) الإذلاق :
ياءيت خفت دان ريغن كتيك ممبوثيكن حروف -حروفث. حروف -حروفث اياله (فر من لب).

10) الإصْمَات :
لاون باضي الإذلاق. ياءيت برتث حروف كتيك ملفظكنث. حروفث اياله (جز غش ساخط صد ثقة اذ وعظه يحضك).

2. صفة2 حروف يغ توغضل
1. الصَفِير :
سوارا يغ لبيه درفد لفظث يغ مثروفاءي سوارا اوغضس كتيك ممبوثيكنث.
حروف -حروفث اياله ( ص ز س).

2. قلقلة :
ياءيت دتقن سوارا يغ لبيه كتيك مثبوت حروف -حروفث. حروف -حروفث اياله (ق، ط، ب، ج، د)

3. اللِيْن :
ياءيت مثبوت حروف2 دغن لمبوت تنفا ممبرتكنث. حروفث اياله (و، ي) يغ ساكِن
سبلومث حروف برباريس دأتس.4. الإنْحِرَاف :
اياله فلينخوغن حروف كتيك كلوار درفد مخرجث كأره مخرج يغ لاءين.
حروف -حروفث اياله ( ر، ل)

5. التكرير :
ضترن لمبوت فد هوجوغ ليده كتيك برلفظ دغن حروفث ياءيت (ر).

6. التَفَشِي :
ياءيت برهمبورن اغين يغ كلوار دري مولوت كتيك مثبوت حروفث ياءيت (ش).

7. الإستِطَالة :
ممنجغكن لفظ كتيك مثبوت حروفث ياءيت (ض).


تيغكتن2 صفة حروف

صفة2 حروف تربهاضي كفد تيض كومفولن ياءيت صفة2 سدرهان، صفة قوات دان صفة لمه.

صفة2 قوات ترديري درفد : الجهر، الشدة، الإستعلاء، الإطباق، الصفير، الإنحراف، القلقلة، التفشي، الإستطالة، الإصمات دان التكرير.

صفة2 لمه فولا اياله : الهمس، الرخاوة، الإستقال، الإنفتاح، اللين دان الإذلاق.

سهوبوغن دغن اين مك حروف2 القرءان بوليه دبهاضيكن كفد تيض. كيراث سسواتو حروف ممفوثاءي لبيه باثق صفة2 قوات اياث دكيرا حروف قوات. سباليقث جك سسوات حروف ممفوثاءي لبيه باثق صفة2 لمه اياث دكيرا حروف لمه، دان كيراث سسواتو حروف ممفوثاءي سام باثق دأنتارا صفة2 قوات دان صفة2 لمه اياث دكيرا حروف سدرهان.

جدوال بهاضين صفة برلاونن سرتا خونتوهث

صفة2 حروف يغ برلاونن بيلغن
حروف صفة حروف صفة
فحثه شخص سكت الهمس
(بوثى مندسوس) عظم وزن قارئ ذي غض جد طلب الجهر (ثاريغ) 1
خذ قث حظ فض شوص زي ساه رخاوة (لمبوت) أجد قط بكت الشدة (قوات) 2
أنشر حديث علمك سوف تجهر بذا إستفال (منورون) خص ضغط قظ إستعلاء (منيغضي) 3
من أخذ وجد سعة فزكا حق له شرب غيث إنفتاح (ممبوك) صضطظ إطباق (منوتوف/مندمفيق) 4
فر من لب إذلاق ( ترضلينخير) جز غش ساخط صد ثقة اذ وعظه يحضك إصمات (ترتاهن) 5

جدوال بهاضين صفة2 حروف توغضل سرتا خونتوه

صفة2 حروف توغضل بيلغن
ص ز س صفير (برسيول / بردسير) 1
ق ط ب ج د قلقلة (بردتق / برضتر) 2
و ي لين (لمبوت / لونق) 3
ر ل إنحراف (ملينخوغ) 4
ر تكرير (براولغ2) 5
ش تفشى (برهمبوران) 6
ض إستطالة (ممنجغ) 7

حكوم ( ر ) دان ( ل )
( باب الراءات )

ورقق الراء اذا ما كسرت * كذلك بعد الكسر حيث سكنت

ان لم تكن من حرف استعلا * او كانت الكسرة ليست اصلا

والخلف في فرق لكسر يوجد * واخف تكريرا اذا تشدد

1. سبوتن ( ر ) ياءيت مغضرقكن هوجوغ ليده ببراف كالي كتيك مثبوتث تتافي حروف (ر) تيدق برعمل دغن صفتث.
2. حكوم ( ر ) تربهاضى كفد تيض بهاضين :
ا. حروف ( ر ) يغ واجب دتفخيمكن (تبل)
i. ( ر ) يغ برباريس دأتس اتاو دهادفن.
خونتوهث :
$uZ­/u‘، #J‰÷ƒurâ‘
ii. ( ر ) يغ ماتى ددهولوءى اوليه باريس دهادفن.
خونتوهث :
Opsùöäî ، زُرْتُمُ المَقَاِبر
iii ( ر ) يغ ماتى ددهولوءى اوليه همزة وصل.
خونتوهث :
ÇPr& (#þqç/$s?ö‘$# ، ôìÅ_ö‘$#
iii. ( ر ) يغ ماتى ددهولوءى اوليه باريس باوه دان سلفسث حروف إستعلاء.
خونتوهث :
<¨$sÛöÏ% ، #YŠ$|¹óÉD
ب. حروف ( ر ) يغ ترقيق (نيفيس) :
i. ( ر ) يغ برباريس دباوه.
خونتوهث :
Ó§ô_Í‘ ، مِن öNà6Ï9%y`Íh‘
ii. ( ر ) يغ ماتى كران دوقفكن يغ ددهولوءى اوليه (ي) يغ ماتى. خونتوهث :
֍ƒÏ‰s% ، ׎öyz
iv. ( ر ) يغ ماتى ددهولوءى اوليه باريس دباوه يغ اصلي تيدق دأيكوتى اوليه حروف2 إستعلاء.
خونتوهث :
7ptƒóÉD ، tböqtãöÏù

ج. حروف ( ر ) يغ هاروس دترقيق (نيفيس) دان دتفخيم (تبل) :
i. حروف ( ر ) يغ ساكن ددهولوءى اوليه كسرة يغ اصلي تتافي دهوبوغى اوليه حروف إستعلاء يغ برباريس دباوه.
خونتوهث :
‘@ä. 5-öÏù
ii. حروف ( ر ) ساكن ددهولوءى اوليه حروف إستعلاء يغ ساكِن دان سبلومث دهوبوغى اوليه حروف برباريس كسرة.
خونتوهث :
tû÷ütã ̍ôÜÉ)ø9$# ، .óÁÏB
iii. حروف ( ر ) يغ برسامبوغ دغن ( ي ) يغ دحذفكن (أولى ترقيق). خونتوهث :

‘ä‹çRur اصلث “‘ä‹çRuru
ÎŽô£o„ اصلث “Žô£o„

Tiada ulasan:

Catat Ulasan