Isnin, 11 Januari 2010

AL-QURAN DAN ILMU AL-QIRAAT

Al-Quran dan
Ilmu al-Qiraat
2 􀁘 TAJUK 1 AL-QURAN DAN ILMU AL-QIRAAT
Justeru, tajuk ini akan membawa anda perbahasan mengenai ilmu al-Qiraat dan
kaitannya dengan al-Quran. Ianya lebih memfokuskan terhadap konsep
pengertian al-Quran dan Ilmu al-Qiraat di samping penghuraian mengenai
hubungan dan perbezaan di antara kedua-dua bidang ini.

1.1 DEFINISI, NAMA DAN SIFAT AL-QURAN

1.1.1 Definisi al-Quran al-Karim

Firman Allah s.w.t. dalam surah al-Baqarah: 1-2;
􀈱
’ aksudnya: Alim Lam Mim. Demikianlah Kitab (al-Quran) yang
tiada keraguan di dalamnya, memberi hidayah kepada orangorang
yang bertaqwa.
􀈱
Ayat di atas menunjukkan bahawa matlamat utama penurunan al-Quran adalah
bertujuan untuk memberi hidayah (petunjuk) iaitu manhaj asasi dakwah.
Manhaj atau wawasan tersebut merupakan seruan yang bersifat universal
kerana dijamin isi kandungannya tiada sebarang keraguan dari Allah s.w.t.
semenjak penurunan hingga ke akhir zaman. Jesteru itu, dalam memahami
konsep al-Quran, terlebih dahulu kita berkenalan dengan al-Quran melalui
pengertiannya dari sudut bahasa mahupun istilahnya.

Dengan merujuk kepada kitab-kitab hadis, terutamanya dalam bab fadhaÊil
al-Quran (Keistimewaan al-Quran), bincangkan maksud hadis Nabi
Muhammad s.a.w.: ÂSebaik-baik kamu dari kalangan umatku adalah mereka
yang mempelajari al-Quran dan menyampaikan kepada orang lainÊ.. (Imam
al-Bukhari)

DARI SUDUT BAHASA DARI SUDUT ISTILAH
AL􀈬QURAN:􀈱DARI􀈱􀈱
SUDUT􀈱BAHASA
Pendapat Pertama:
- Kata pinjaman (Mushtaq) yang
diambil sama ada dari kalimah
Qarana (قرن) atau QaraÊa (قراء).
Pendapat Kedua:
- al-Quran adalah merupakan satu
ilmu yang menunjukkan Kalam
yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad s.a.w.
Al-Quran berasal dari kalimah QaraÊa (قراء) yang membawa maksud tilawah (􀈐تلاوه). Ia juga
membawa maksud yang sama dengan bacaan dan tartil (bacaan bertajwid dan
menyebut hurufnya dengan baik).
Ini sejajar dengan firman Allah s.w.t. dalam surah al-Qiyamah: 17-18;
.
Maksudnya: Sesungguhnya Kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-
Quran itu (dalam dadamu) dan menetapkan bacaannya (pada lidahmu);
Oleh itu, apabila Kami telah menyempurnakan bacaannya (kepadamu,
dengan perantaraan Jibril), maka bacalah menurut bacaannya itu;
Qarana (قرن)
- Terdapat dua makna iaitu sama ada
kumpul (􀄌􀇶􀄃􀇔􀇳􀆡) atau perbandingan
(􀄄􀇺􀄉􀆟􀆡􀄃􀇂􀆊􀇬􀇳􀆡)
QaraÊa (􀆊􀆗􀄃􀇂􀆊􀇫)
- Terdapat dua makna iaitu sama
ada tilawah (􀆊􀈐􀄃􀆫) atau mengumpul
(􀄃􀇞􀄃􀇸􀄃􀆳).
PENDAPAT YANG TEPAT
Al-Quran merupakan Kalam Allah s.w.t. yang bermukjizat, diturunkan kepada Nabi
Muhammad s.a.w., ditulis dalam beberapa mashaf, dipetik daripada riwayat yang
mutawatir dan membacanya adalah satu ibadah.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan