Rabu, 1 Julai 2009

حذف الف

1.5 الف يأ النداء (كات سروان).
خونتوه:
يا أيها 
(Al-Baqarah 021)
يا أدم 
(Al-Baqarah 033)
يا عبادي (Az-Zumar 053)
1،6 الف كلمة ( أيها ) فد تيض تمفت.
أيها (An-Nur 031)
أيها 
(Az-Zukhruf 049)
أيها (Ar-Rahman 031)
1,7 حروف الف ضمير مرفوع افابيلا برهوبوغ دغن ضمير مفعول.
خونتوه:
فأنجيناكم (Al-Baqarah 050)
علمناه (Ya-Sin 069)
أنشأناهن
(Al-Waqi’a 035)

1,8 حروف الف يغ منونجوقكن بيلغن دوا.
خونتوه:
يأتيانها (An-Nisaa 016)
هاذان 
(Ta-Ha 063)
فذانك (Al-Qasas 032)

1.9 كباثقكن الف فد كلمة2 جمع مذكر سالم.
خونتوه:
العالمين 
(Al-Fatiha 002)
الصابرين (Al-Baqarah 153)
الراكعين (Al-Baqarah 043)

1.10 سموا الف فد كلمة2 جمع مؤنث سالم.
خونتوه:
المؤمنات (An-Nisaa 025)
الصالحات  (An-Nisaa 034)
حافظات
(An-Nisaa 034)
1.11 الف فد كات نام بيلغن (أسماء العدد).
خونتوه:
ثلاثة 
(Al-Baqarah 196)
ثلاثين (Al-A’raf 142)
ثمانية (Al-Haqqa 007)

1.12 الف باريس دوا دأتس يغ ددهولوءي اوليه همزة.
خونتوهث :
ماءا (Al-Baqarah 022)
غثاءا (Al-A'la 005)
سواءا (Al-i-'Imran 113)

1.13 الف باضي هاء التنبيه.
خونتوهث:
هاذا 
(Al-Baqarah 025)
اهاكذا (An-Naml 042)
هاانتم (Muhammad 038)
1.14 الف باضي كات نام اشارة (اسم الإشارة).
خونتوهث:
ذالك (Al-Baqarah 002)
وكذالك (Yusuf 056)
أولائك 
(Al-Baqarah 005)

1.15 الف باضي كات نام فثمبوغ ( أسماء الموصولة).
خونتوه:
واللاتي (An-Nisaa 015)
واللائي (At-Talaq 004)

1.16 الف دفرتغهن باضي نام2 عجم يغ دأيجا ملبيهي تيض حروف دان سريغ دضوناكن.
خونتوهث :
هارون 
(Al-Anbiyaa 048)
اسماعيل 
(Al-Baqarah 136)
واسحاق (Al-Baqarah 136)

1.17 الف سلفس واو يغ اصل فد " فعل"، هاث تردافت فد ساتو تمفت سهاج دالم القرءان.
خونتوه :
(An-Nisaa 099)

1.18 الف همزة فد سموا فركاتاءن .
خونتوه:

ألآن (Al-Baqarah 071)

كخوالي :
(Al-Jinn 009)

1,19 الف فد كلمة خونتوه :
فادارأتم
(Al-Baqarah 072

1.20 دوا الف يغ برتوروت-توروت (الفين متتا ليين )
خونتوه :
رأى (Al-An'am 077)

كخوالي:
(An-Najm 011)

(An-Najm 018)

1.21 الف واو جمع فد دوا حروف اصل يغ دبواغ ياءيت " جاءو " دان " باءو ".
خونتوه :
(Al-i-'Imran 184) جاءوا

(Al-Baqarah 061) باءوا
دان بضيتو جوض فد امفت تمفت برايكوت:
فاءوا (Al-Baqarah 226)
وعتوا (Al-Furqan 021)
سعوا (Saba 005)
تبوءوا 
(Al-Hashr 009)

2. حذف واو

2.1 ممبواغ ساتو حروف واو درفد دوا واو، فد ساتو فركاتاءن سام اد واو ايت بربنتوق واو اتاو همزه اتاو حروف تمبه ( زائدة ) اتاو باريس هادفن فد كات جمع باضي للاكي ( جمع مذكر سالم ) اتاو ضنتي نام ( ضمير ).

داوودا (Sad 026)
الروءيا
(As-Saffat 105)
الغاوون (Ash-Shu'araa 224)
بدؤوكم

2.2 دبواغ واو فد امفت كات فربواتن( افعال ) يغ برباريس هادفن ( مرفوع ).

يدعو
(Al-Israa 011)
يمحو
(Ash-Shura 024)
يدعو
(Al-Qamar 006)
سندعو (Al-'Alaq 018)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan