Jumaat, 26 Jun 2009

Rasm Othmani

فندهولوان
كلمة رسم اين بوليه دفهمي دغن دوا خارا فمهمن ياءيت بنتوق2 توليسن القرءان ايت سنديري اتاو فون قاعده يغ دضوناكن سماس فنوليسن القرءان. بنتوق2 توليسن يغ دمقصودكن دسيني اياله جنيس2 توليسن اتاو لبيه دكنالي سبضاي خط سفرتي خط الكوفي، الثلث، الرقعة دان لاءين2 لاضي. سمنتارا قاعده فنوليسن يغ دمقصودكن فولا اياله قاعده2 يغ مننتوكن خارا2 منوليس سسواتو كلمة، سام اد حروف-حروفث دتمبه، دكورغكن اتاو سباضايث.
عمومث تردافت تيض قاعده فنوليسن يغ دضوناكن اونتوق منوليس كلمة2 عرب. قاعده2 ترسبوت اياله رسم عثماني، رسم قياسي دان رسم عروضي. درفد تيض قاعده ترسبوت، هاث رسم عثماني دان رسم قياسي سهاج يغ دضوناكن دالم فنوليسن القرءان، سمنتارا رسم عروضي فولا هاث دضوناكن دالم فنوليسن شعير2 عرب سهاج.


كلبيهن رسم عثماني
فمباخ2 القرءان دنصيحتكن سوفايا ممباخ القرءان درفد مصحف يغ مغضوناكن توليسن رسم عثماني كران اي ممفوثاءي ببراف كلبيهن انتاراث:
1. منفتي سنه رسول الله 
2. منفتي توليسن اصل القرءان
3. ممودهكن باخاءن واجه2 قراءات
4. دفرستوجوءي اوليه 12000 صحابة
5. منفتي رسم عثماني اداله ساله ساتو درفد روكون باخاءن القرءان
6. سبهاضينث مغاندوغي رهسيا دري سضي مغكل دان مغضوضوركن حروف

قاعده فنوليسن رسم عثماني
رسم عثماني مروفاكن سكومفولن قاعده توليسن يغ دوحيوكن الله كفد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دان سبهاضينث بربيذا دغن قاعده فنوليسن بياسا يغ دكنالي دغن رسم قياسي. اوليه ايت فارا علماء تله براوسها اونتوق مغكاجي فربيذاءن2 ترسبوت دان اخيرث مريك مندافتي بهاوا تردافت انم قاعده يغ دضوناكن دالم فنوليسن رسم عثماني. قاعده2 ترسبوت اياله الحذف، الزيادة، الهمز، الابدال، الوصل والفصل سرتا يغ مغاندوغي دوا واجه قراءات. دسيني دبينخغكن امفت قاعده سهاج.

قاعدة الحذف
الحذف برمقصود ممبواغ اتاو مغضوضوركن حروف2 ترتنتو ددالم فنوليسن كلمة2 ترتنتو القرءان. تردافت انم حروف يغ دبواغ ياءيت حروف2 الف، واو، ياء، لام، نون دان حروف2 دفرمولاءن ببراف سورة ترتنتو.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan