Selasa, 10 Januari 2012

TAJWID AL-QURAN

صفة حروف بهاس : سسواتو يغ براد فد ساتو2 ذات سام اد حسي سفرتي فوتيه، هيتم اتاو معنوي سفرتي عَالمَ، عاديل دان سباضايث. اصطلاح : علمو تجويد اياله كأداءن يغ ترجادي كفد مان2 حروف كتيك ملفظكن فد مخرجث سفرتي برلالو نفس فد حروف مهموسة دان سباليقث. بهاضين صفة2 حروف 1. صفة2 حروف يغ برلاونن 1) الهَمَس : سوارا يغ لمه كران لمهث تكنن حروف فد مخرجث مثببكن نفس تروس برلالو برساماث. حروف (سكتفحثه شخص). 2) الجَهْر : لاون باضي الهمس، ياءيت ترغ دان جلس بوثي سوارا كتيك برلفظ دغن حروف-حروفث دغن سبب برلاكو فنكنن سوارا فد مخرجث. حروفث سلاءين درفد حروف الهمس دأتس. 3) الشِدَّة : ياءيت سوارا يغ كرس دان كمس كران قواتث تكنن حروف فد مخرجث. حروف -حروفث اياله (أجد قط بكت). 4) الرَخَاوَة : لاون باضي الشدة ياءيت سوارا ضمبور دان لمه كران لمهث تكنن حروف فد مخرج. سوارا ايت تروس برلالو دسببكن لوغضرث تكنن حروف فد مخرج. حروفث اياله (خذ قث حظ فض شوص زي ساه). 5) الإستِعلاء : ياءيت منيغضيكن ليده كللاغيت كتيك برلفظ دغن حروف -حروفث. حروف -حروفث اياله (خص ضغط قظ). 6) الإستِفَال : لاون باكي الإستعلاء، ليده تيدق تراغكت كتيك ممبوثيكن حروف-حروفث. حروف -حروفث اياله (أنشر حديث علمك سوف تجهر بذا). 7) الإطبَاق : ياءيت بهاضين تفي ليده ملغكوغ دان ملكت كللاغيت كتيك ممبوثيكن حروف -حروفث. حروف -حروفث اياله (صضطظ). 8) الإنفِتَاح : لاون باضي الإطباق. ياءيت دغن مرغضغكن تفي ليده دري للاغيت كتيك برلفظ دغن حروف -حروفث. حروف-حروفث اياله (من أخذ وجد سعة فزكا حق له شرب غيث). 9) الإذلاق : ياءيت خفت دان ريغن كتيك ممبوثيكن حروف -حروفث. حروف -حروفث اياله (فر من لب). 10) الإصْمَات : لاون باضي الإذلاق. ياءيت برتث حروف كتيك ملفظكنث. حروفث اياله (جز غش ساخط صد ثقة اذ وعظه يحضك). 2. صفة2 حروف يغ توغضل 1. الصَفِير : سوارا يغ لبيه درفد لفظث يغ مثروفاءي سوارا اوغضس كتيك ممبوثيكنث. حروف -حروفث اياله ( ص ز س). 2. قلقلة : ياءيت دتقن سوارا يغ لبيه كتيك مثبوت حروف -حروفث. حروف -حروفث اياله (ق، ط، ب، ج، د) 3. اللِيْن : ياءيت مثبوت حروف2 دغن لمبوت تنفا ممبرتكنث. حروفث اياله (و، ي) يغ ساكِن سبلومث حروف برباريس دأتس. 4. الإنْحِرَاف : اياله فلينخوغن حروف كتيك كلوار درفد مخرجث كأره مخرج يغ لاءين. حروف -حروفث اياله ( ر، ل) 5. التكرير : ضترن لمبوت فد هوجوغ ليده كتيك برلفظ دغن حروفث ياءيت (ر). 6. التَفَشِي : ياءيت برهمبورن اغين يغ كلوار دري مولوت كتيك مثبوت حروفث ياءيت (ش). 7. الإستِطَالة : ممنجغكن لفظ كتيك مثبوت حروفث ياءيت (ض). تيغكتن2 صفة حروف صفة2 حروف تربهاضي كفد تيض كومفولن ياءيت صفة2 سدرهان، صفة قوات دان صفة لمه. صفة2 قوات ترديري درفد : الجهر، الشدة، الإستعلاء، الإطباق، الصفير، الإنحراف، القلقلة، التفشي، الإستطالة، الإصمات دان التكرير. صفة2 لمه فولا اياله : الهمس، الرخاوة، الإستقال، الإنفتاح، اللين دان الإذلاق. سهوبوغن دغن اين مك حروف2 القرءان بوليه دبهاضيكن كفد تيض. كيراث سسواتو حروف ممفوثاءي لبيه باثق صفة2 قوات اياث دكيرا حروف قوات. سباليقث جك سسوات حروف ممفوثاءي لبيه باثق صفة2 لمه اياث دكيرا حروف لمه، دان كيراث سسواتو حروف ممفوثاءي سام باثق دأنتارا صفة2 قوات دان صفة2 لمه اياث دكيرا حروف سدرهان.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan