Rabu, 16 Jun 2010

Rasm Uthmani

الف سلفس واو يغ اصل فد " فعل"، هاث تردافت فد ساتو تمفت سهاج دالم القرءان.
خونتوه :

(An-Nisaa 099)
.
خونتوه:

(Al-Baqarah 071)

كخوالي :

(Al-Jinn 009)

1,19 الف فد كلمة
خونتوه :
فادارأتم
(Al-Baqarah 072

1.20 دوا الف يغ برتوروت-توروت (الفين متتا ليين )
خونتوه :
رأى
(Al-An'am 077)

كخوالي:

(An-Najm 011)

(An-Najm 018)

1.21 الف واو جمع فد دوا حروف اصل يغ دبواغ ياءيت " جاءو " دان " باءو ".
خونتوه :

(Al-i-'Imran 184) جاءوا

(Al-Baqarah 061) باءوا
دان بضيتو جوض فد امفت تمفت برايكوت:
فاءوا

(Al-Baqarah 226)
وعتوا
(Al-Furqan 021)
سعوا
(Saba 005)
تبوءوا 
(Al-Hashr 009)

2. حذف واو

2.1 ممبواغ ساتو حروف واو درفد دوا واو، فد ساتو فركاتاءن سام اد واو ايت بربنتوق واو اتاو همزه اتاو حروف تمبه ( زائدة ) اتاو باريس هادفن فد كات جمع باضي للاكي ( جمع مذكر سالم ) اتاو ضنتي نام (
ضمير ).

داوودا
(Sad 026)
الروءيا
(As-Saffat 105)
الغاوون
(Ash-Shu'araa 224)
بدؤوكم


2.2 دبواغ واو فد امفت كات فربواتن( افعال ) يغ برباريس هادفن ( مرفوع ).

يدعو
(Al-Israa 011)
يمحو
(Ash-Shura 024)
يدعو
(Al-Qamar 006)
سندعو
(Al-'Alaq 018)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan