Khamis, 11 Februari 2010

اصطلاح2 دالم علمو القراءات السبع

اصطلاح2 دالم علمو القراءات السبع
دالم علمو قراءات تردافت ببراف اصطلاح يغ فرلو دكتاهوءي اوليه موريد2 باضي ممبنتو فمهمن دان فمباخاءن دغن بتول مغيكوت قاعده يغ سبنرث.

حذف الألف
ممباخ دغن فينديق اتاو تنفا مد. خونتوه: فد كلمة ملِك بوكن 

إثبات الألف
ممباخ دغن فنجغ اتاو مد دغن قدر 2 حركة. سفرتي: فد كلمة  بوكن لك

إدغام كبير
فثبوتن دوا حروف منجادي ساتو سأوله-اوله حروف كدوا اداله برتشديد سفرتي 
الرحمن الرحيم ملك يوم الدين .

صلة ميم الجمع
منوكركن بوثي ميم يغ برباريس سكون (تندا ماتي) فد كلمة يغ اصلث هُم، أَنتُم دان كُم كفد برباريس ضمة (باريس هدافن) دغن قدر 2 حركة سفرتي  منجادي عَلَيهِمُو

إشمام
فد بهاس اياله خيوم. فد اصطلاح اياله ممونخوغكن دوا بيبر كهدافن سجروس سلفس مماتيكن حروف سباضاي اشارة باريس ضمة.

سكتة
ممبرهنتيكن باخاءن تنفا مموتوسكن نافس دغن قدر 2 حركة كمودين منروسكن باخاءن
خونتوه: قُلْ س أَعُوْذُ
قصر
دري سضي بهاس برأرتي فينديق ياءيت ممباخ مد دغن قدر 2 حركة خونتوه فد مد المنفصل
يَدَا أَبى

توسط
دري سضي بهاس برأرتي سدرهان ياءيت ممباخ مد دغن قدر 4 حركة خونتوه فد مد المنفصل
مَا أَغْنَى

إشباع
دري سضي بهاس برأرتي فنوه اتاو كثغ ياءيت ممباخ مد دغن قدر 6 حركة. خونتوه فد مد المنفصل إِنَّا أَعْطَيْنكَ

بدون الغنة
مروجوع كفد حكوم نون ساكنة دان تنوين. سموا قُرَّاء السبعة مندغوغكن افابيلا نون ساكنة دان تنوين برتمو دغن واو دان ياء ملاءينكن رواية خلف دري امام حمزة الكوفى.

هاء الكناية
ياءيت ممباخ هاء ضمير مذكر دغن قدر 2 حركة.
خونتوه: ( عنهو) فد    
هاء ترسبوت مستيله ددهولوءي اوليه حروف ساكِنة دان سلفسث حروف برباريس.

تفخيم الراء
راء يغ واجب دباخ دغن تبل (تفخيم).

ترقيق الراء
راء يغ واجب دباخ دغن نيفيس (ترقيق).
فرهاتين: حكوم راء ترقيق اين تيدق سام دغن راء ترقيق تجويد بياسا. راء ترقيق اين هاث برلاكو فد باخاءن ورش سهاج.

تثليث البدل
ممباخ 3 وجه حركة فد مد بدل ياءيت: 2، 4 دان 6 حركة.
خونتوه:   

لام التَغْلِيْظ
ممباخ لام برباريس دأتس دغن تبل، سفرتي:  دان  لام ( ل ) ترسبوت ددهولوءي اوليه (ص) اتاو (ظ) اتاو (ط) يغ برباريس دأتس.

مَدٌّ ْمُتَّصِلٌ
حروف مد برتمو دغن حروف همزة دالم ساتو كلمة يغ سام. قدر فنجغ باخاءنث اداله سفرتي برايكوت:
1) ورش دان حمزة _ 6 حركة
2) باقون (سلاءين دري ورش دان حمزة) - 4 حركة

مَدٌّ مُنْفَصِلٌ
حروف مد برادا دأخير كلمة يغ فرتام دان حروف همزة برادا دأول كلمة يغ كدوا، مك حروف مد برتمو دغن حروف همزة براسيغن دالم دوا كلمة. قدر فنجغ باخاءنث اداله سفرت برايكوت:
1) قالون دان الدورى أبى عمرو - قصر دان توسط
2) السوسى دان ابن كثير - قصر
3) ورش دان حمزة - إشباع
4) باقون (سلاءين قُرَّاء دأتس) - توسط

إبدال
فد بهاس اياله توكر. فد اصطلاح منوكركن همزة كفد حروف يغ سسواي دغن باريس حروف سبلومث. خونتوهث: • كفد مَاكُولٍ.

نقل
فد بهاس اياله فينده. فد اصطلاح اياله ممينده باريس همزة كفد حروف يغ سكون سبلومث دان همزة ترسبوت دحذفكن (دبواغ). خونتوهث:   كفد قُلَ عُوذُ.

إمالة
إمالة فد بهاس اياله خوندوغ. فد اصطلاح اياله مثبوت (ملفظكن) باريس فتحة خندروغ كفد باريس كسرة دان اليف كفد ياء. اي جوض دناماكن إمالة كبرى. خونتوهث حمزة دان الكسائى ممباخ إمالة فد .

تقليل
اياله باخاءن انتارا فتحة اتاو اليف دغن إمالة كبرى. اي جوض دناماكن إمالة صغرى. ورش ممباخ سخارا تقليل، افابيلا تردافت حروف اليف سلفس حروف الراء. خونتوهث: ، ، دان . ماناكالا ورش ممباخ سخارا تقليل بخلاف (دغن خلاف) ذوات الياء يغ دإمالهكن اوليه حمزة دان الكسائى اتاو الكسائى سهاج اتاو دورى الكسائى. خونتوهث:  دان  .

تسهيل
فد بهاس اياله موده. فد اصطلاح اياله ممبوثيكن حروف انتارا بوثي همزة دان اليف.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan