Jumaat, 30 Oktober 2009

Hukum Tajwid ( Nun Mati dan Tanuwim)

Izhar Halqi
Izhar dari sudut bahasa bermaksud terang dan jelas. Ulamak Qurra
mendifinasikan izhar dengan mengeluarkan huruf yang diizharkan iaitu huruf
nun sakinah atau tanwin dari makhrajnya secara terang dan jelas tanpa dengung
yang sempurna. Dalam sebutan yang jelas itu mestilah tidak terputus dengan
huruf selepasnya atau berlaku saktah pada huruf yang diizharkan.
Justeru panamaan izhar adalah kerana nun sakinah dan tanwin yang berjumpa
dengan huruf halqi disebut dan dibaca dengan begitu jelas tanpa idgham atau
ikhfaÊ. Penamaan halqi pula ialah kerana enam huruf yang berjumpa dengan nun
sakinah atau tanwin itu makhrajnya adalah di halqum.
Huruf-huruf izhar halqi ialah hamzah, ha, Âain, ha, ghain dan kha.
Al-ÂAllamah al-Jamzuri menyatakan dalam rangkap syairnya ketika menyatakan
tentang hukum nun sakinah dan tanwin seperti berikut:
للنون ان تسكن وللتنوين
اربع أحكام فخذ تبيينى
فالاول اظهر قبل احروف
لخلق ست رتبت فلتعريف
همز فهاءثم عين حاء
مهمتان ثم عين خاء
Maksudnya: Bagi nun sakinah dan tanwin mempunyai empat hukum dan
ambillah keteranganku ini. Yang pertamanya ialah izhar iaitu apabila berjumpa
dengan enam huruf halqi dan susunanya hendaklah kamu tahu. Hamzah dan ha,
kemudian Âain dan ha dan seterusnya ghain dan khaÊ. Jelasnya disini ialah
apabila salah satu enam huruf halqi berada selepas huruf nun sakinah samada
6.
Kha خ
5.
Ghain غ
4.
Ha ح
3.
‘Ain ع
2.
Ha ه
1.
Hamzah ء
IZHAR HALQI
64 􀁘 TOPIK 4 HUKUM NUN SAKINAH DAN TANWIN
dalam satu kalimah atau dua kalimah dan tanwin mestilah dalam dua kalimah
maka ketika itu wajiblah dibaca nun atau tanwin tersebut dengan izhar.
Sebab nun sakinah dan tanwin dibaca dengan izhar ialah kerana kedua-dua
makhraj nun sakinah dan tanwin iaitu di hujung lidah adalah jauh dengan
makhraj enam huruf-hurufnya yang keluar dari halqum. Igham hanya berlaku
jika dua makhraj berhampiran justeru di sini kejauhan makhraj menyebabkan ia
berlaku izhar.
Selain itu nun sakinah dan tanwin mempunyai makhraj yang mudah untuk
dibaca dan dikeluarkan tetapi enam huruf halqi pula adalah antara huruf-huruf
yang susah untuk dibaca. Perkara ini menyebabkan terdapat perbezaan antara
dua situasi dan ini menjadikan ia tidak layak untuk diikhfaÊkan sebagaimana ia
juga tidak boleh diidghamkan.
Contoh-contoh hukum nun sakinah atau tanwin berjumpa enam huruf halqi
adalah seperti berikut:
Bil Huruf Contoh
1. Hamzah : كتاب أنزلناه

2. Ha : من هاجر

3. ÂAin : خلق الانسان من علق

4. Ha : ينحتون

5. Ghain : من غسلين

6. Kha : من خشي الرحمن

Tiada ulasan:

Catat Ulasan